URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

  System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny...

Uprzejmie informujemy, że XI Bieg Podhalański im. Jana Pawła II 2021 zostaje odwołany.

Uprzejmie informujemy, że XI Bieg Podhalański im. Jana Pawła II 2021 zostaje odwołany.

  Uprzejmie informujemy, że XI Bieg Podhalański im. Jana Pawła II 2021 zostaje odwołany....

 • System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

  System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

 • KOMUNIKAT z dnia 22 lutego 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu publicznego Biały Dunajec...

 • Uprzejmie informujemy, że XI Bieg Podhalański im. Jana Pawła II 2021 zostaje odwołany.

  Uprzejmie informujemy, że XI Bieg Podhalański im. Jana Pawła II 2021 zostaje odwołany.

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

W związku z licznymi pytaniami o Program Czyste Powietrze informujemy, że wnioski do programu można składać w trybie ciągłym – podpisywanie umów w ramach programu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przewidziane jest do końca 2027 roku.

Jednocześnie informujemy, iż aby przystąpić do programu należy spełniać m.in. następujące kryteria:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą musi być osoba fizyczna
 • w przypadku dofinansowania podstawowego dochód roczny Wnioskodawcy nie może przekraczać 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Wnioskodawcy)
  • do podwyższonego poziomu kwalifikują się osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1960 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) lub 1400 zł (dla gospodarstw wieloosobowych)
 • w przypadku, gdy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza (także agroturystyka) możliwe jest uzyskanie dofinansowania jeśli powierzchnia, na której prowadzona jest działalność nie przekracza 30% powierzchni całego budynku.

Szczegółowe warunki przystąpienia do programu znajdą Państwo w dokumentacji, która znajduje się na stronie: https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja

 

Ważne! Od 1 stycznia 2020 roku nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do pieców na węgiel i ekogroszek. Nie są także przyznawane dofinansowania do budynków w budowie lub nowo wybudowanych.

 

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

 

Czytaj więcej: Szanowni Mieszkańcy! Program...

 

 

 

 

 

Informacja o programie Mój Prąd

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informujemy, iż do dnia 18 grudnia 2020 roku (lub do wyczerpania alokacji środków) istnieje możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Program priorytetowy Mój Prąd ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

O dotację w programie Mój Prąd można ubiegać się jeśli:

 • instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
 • instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
 • wydatki poniesiono od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
 • inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji

Dofinansowanie następuje w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Aby złożyć wniosek beneficjent potrzebuje profilu zaufanego lub e-dowodu.

Szczegółowe informacje oraz wniosek znajdą Państwo na stronie internetowej https://mojprad.gov.pl/.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie znajdują się tutaj: https://mojprad.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Pragniemy poinformować, iż w związku z utworzeniem stanowiska do spraw ochrony środowiska – ekodoradca udostępniamy zakładkę Ochrona środowiska, gdzie znajdą Państwo aktualne formularze oraz informacje na temat obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości, które regulowane są przepisami o ochronie środowiska. Będą to m.in.:

 • formularz ankiety dotyczącej inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków,
 • formularz zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) do gminnej ewidencji,
 • formularz zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • lista firm, które uzyskały pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy i inne.

Dodatkowo będą pojawiać się informacje dotyczące możliwości skorzystania z dotacji na wymianę źródeł ciepła – pieców wraz z opisem wymagań jakie należy spełniać by przystąpić do programu.  Znajdą tutaj Państwo także najważniejsze informacje dotyczące terminów wymiany pieców, które nakłada uchwała anty smogowa dla województwa małopolskiego.

 

W trosce o środowisko wybrane formularze będą udostępniane online. W takim przypadku nie ma konieczności dostarczania do Urzędu dokumentów w formie papierowej.

 

Razem możemy przyczynić się do polepszenia stanu środowiska w Gminie Biały Dunajec. 

 

Zachęcamy do śledzenia zakładki oraz aktywnego uczestnictwa w sprawach dotyczących jakości środowiska.

 

 

 

Baza inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków


Szanowni Państwo!


W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego, a także w celu utworzenia Bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków, Wójt Gminy Biały Dunajec prosi mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej wspomnianej bazy.

 

Formularz ankiety będzie dostępny w Urzędzie Gminy Biały Dunajec oraz do pobrania na stronie internetowej. Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety elektronicznie. Plik PDF oraz link do ankiety znajdują się w zakładce Ochrona środowiska.

 

Utworzenie i aktualizacja wspomnianej bazy inwentaryzacji jest obowiązkiem Gminy wynikającym z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nakłada na zarządców i właścicieli budynków obowiązek przekazywania i udostępniania Wójtowi informacji o urządzeniach grzewczych oraz instalacjach odnawialnych źródeł energii. Obowiązek obejmuje zarówno udostępnianie informacji o:

 • istniejących urządzeniach grzewczych i instalacjach OZE,
 • wymianie bądź instalacji nowych urządzeń grzewczych i instalacji OZE.

 

Czytaj więcej: Baza inwentaryzacji źródeł...

spisl 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko