URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
,,Czytanie na ekranie ”

,,Czytanie na ekranie ”

  Młody białodunajecki pisarz, rysownik autor książki ,,Podmuch” Mateusz Dziadkowiec. W...

Wójt Gminy Biały Dunajec, informuje.

      Wójt Gminy Biały Dunajec, informuje że w dniu 05.03.2021 ( piątek) Urząd...

Dziękujemy serdecznie za pomoc w zbieraniu nakrętek.

Dziękujemy serdecznie za pomoc w zbieraniu nakrętek.

  Serce na nakrętki, które znajduje się przy budynku Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu...

  • ,,Czytanie na ekranie ”

    ,,Czytanie na ekranie ”

  • Wójt Gminy Biały Dunajec, informuje.

  • Dziękujemy serdecznie za pomoc w zbieraniu nakrętek.

    Dziękujemy serdecznie za pomoc w zbieraniu nakrętek.

 

 

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE ZWOLNIEŃ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że Rada Gminy Biały Dunajec podjęła Uchwałę Nr XXIV/158/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Mocą tej uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie  usług hotelarskich oraz wyciągów narciarskich wykonywanej przez  przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości.

 

Zwolnienie obejmuje następujące miesiące: styczeń, luty, marzec 2021 roku.

 

Powyższe zwolnienie stanowi pomoc publiczną.

 

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały,  zobowiązany jest wraz z deklaracją lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości albo  informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, złożyć formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje  ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający  się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.  U. poz. 312 i 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz.1338).

 

Pełny zapis uchwały dostępny jest pod linkiem: Uchwałę Nr XXIV/158/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku

 

Pliki do pobrania znajdują się w załącznikach pod artykułem:

 

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA...

 

paliwo

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

 

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

oraz

 

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 

1 – 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

FORMULARZ ORAZ PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W PLIKACH DO POBRANIA

 

 

 

Ogłoszenie w sprawie montażu wodomierzy na terenie Gminy Biały Dunajec W Sołectwie Leszczyny

 

Urząd Gminy Biały Dunajec  informuje że od dnia 27 stycznia 2021r. w sołectwie Leszczyny   planowany jest  montaż  wodomierzy na przyłączach wodociągowych.

 

Czynności te  będą prowadzić upoważnieni pracownicy firmy na zlecenie Urzędu Gminy, którzy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej.  

 

W przypadku wątpliwości można uzyskać informację w urzędzie gminy pod nr. tel.18 20 79513.

 

Prosimy mieszkańców o udostępnianie nieruchomości i współpracę z pracownikami wykonującymi montaż wodomierzy.

 

 

 

Czytaj więcej: Obwieszczeni Marszałka...

spisl 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko