URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

  System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny...

Uprzejmie informujemy, że XI Bieg Podhalański im. Jana Pawła II 2021 zostaje odwołany.

Uprzejmie informujemy, że XI Bieg Podhalański im. Jana Pawła II 2021 zostaje odwołany.

  Uprzejmie informujemy, że XI Bieg Podhalański im. Jana Pawła II 2021 zostaje odwołany....

  • System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

    System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

  • KOMUNIKAT z dnia 22 lutego 2021 roku dla odbiorców wody z wodociągu publicznego Biały Dunajec...

  • Uprzejmie informujemy, że XI Bieg Podhalański im. Jana Pawła II 2021 zostaje odwołany.

    Uprzejmie informujemy, że XI Bieg Podhalański im. Jana Pawła II 2021 zostaje odwołany.

 

 

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE ZWOLNIEŃ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że Rada Gminy Biały Dunajec podjęła Uchwałę Nr XXIV/158/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Mocą tej uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie  usług hotelarskich oraz wyciągów narciarskich wykonywanej przez  przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości.

 

Zwolnienie obejmuje następujące miesiące: styczeń, luty, marzec 2021 roku.

 

Powyższe zwolnienie stanowi pomoc publiczną.

 

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały,  zobowiązany jest wraz z deklaracją lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości albo  informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, złożyć formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje  ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający  się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.  U. poz. 312 i 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz.1338).

 

Pełny zapis uchwały dostępny jest pod linkiem: Uchwałę Nr XXIV/158/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku

 

Pliki do pobrania znajdują się w załącznikach pod artykułem:

 

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA...

 

paliwo

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

 

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

oraz

 

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 

1 – 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

FORMULARZ ORAZ PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W PLIKACH DO POBRANIA

 

 

 

Ogłoszenie w sprawie montażu wodomierzy na terenie Gminy Biały Dunajec W Sołectwie Leszczyny

 

Urząd Gminy Biały Dunajec  informuje że od dnia 27 stycznia 2021r. w sołectwie Leszczyny   planowany jest  montaż  wodomierzy na przyłączach wodociągowych.

 

Czynności te  będą prowadzić upoważnieni pracownicy firmy na zlecenie Urzędu Gminy, którzy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej.  

 

W przypadku wątpliwości można uzyskać informację w urzędzie gminy pod nr. tel.18 20 79513.

 

Prosimy mieszkańców o udostępnianie nieruchomości i współpracę z pracownikami wykonującymi montaż wodomierzy.

 

 

 

Czytaj więcej: Obwieszczeni Marszałka...

spisl 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko