URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC informuje - odwołuje się Ostrzeżenie o zakazie spożycia wody z dnia 23 czerwca 2020 roku

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC informuje - odwołuje się Ostrzeżenie o zakazie spożycia wody z dnia 23 czerwca 2020 roku

  WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC informuje,  że na podstawie informacji od Państwowego...

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

    Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie...

 Odwołanie komunikatu o skażeniu wody z dnia 09.06.2020 r. oraz z dnia 03.06.2020 r.

Odwołanie komunikatu o skażeniu wody z dnia 09.06.2020 r. oraz z dnia 03.06.2020 r.

    Komunikat z dnia 12 czerwca 2020 roku dla odbiorców wody z wodociągów Gminnych...

 • WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC informuje - odwołuje się Ostrzeżenie o zakazie spożycia wody z dnia 23 czerwca 2020 roku

  WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC informuje - odwołuje się Ostrzeżenie o zakazie spożycia wody z dnia 23...

 • Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 • Odwołanie komunikatu o skażeniu wody z dnia 09.06.2020 r. oraz z dnia 03.06.2020 r.

  Odwołanie komunikatu o skażeniu wody z dnia 09.06.2020 r. oraz z dnia 03.06.2020 r.

 

Informacja Wójta Gminy Biały Dunajec

 

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2013r poz. 594 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości że w dniach:

od 19.11.2014 r. do 10.12.2014 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec przy ulicy Jana Pawła II 312 w Białym Dunajcu, wywieszono wykaz informujący o przeznaczeniu do wynajmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Białym Dunajcu przy ul. Jana Pawła II 310.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Wójta dla:

 

 1. Haliny Michalskiej - dyrektora ZSPiG Nr.1 w Białym Dunajcu
 2. Marii Styczeń - dyrektora ZSPiG w Sierockiem
 3. Ewy Nowak - dyrektora SP w Gliczarowie Dolnym
 4. Ewie Kempskiej - p.o. dyrektora ZSPiG w Gliczarowie Górnym
 5. Bogusława Blicharskiego - dyrektora ZSPiG Nr.2 w Białym Dunajcu

 

 

 

                                                                                    Wójt Gminy Biały Dunajec

                                                                       Andrzej Jacek Nowak

 

Burmistrz miasta Zakopane zawiadamia że od decyzji z dnia 01.09.2014 r. znak: WOŚ.6220.9.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,00 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47"

 

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem odnotowuje dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej.

 

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

 

Burmistrz Miasta Zakopane zawiadamia strony postępowania że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,60 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47" na obszarze Gminy Biały Dunajec zgodnie z przedłożoną kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i terenem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z wniosku Pana Macieja Wdowiak - adres do korespondencji: EUROMOSTY, ul. Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław - Pełnomocnika działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

 

Cała treść obwieszczenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Obwieszczenie...

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko