Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.